PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Juhans Maiste

Juhans Maiste ir profesors, Mākslas vēstures katedras vadītājs Tartu Universitātē. Ieguvis PhD grādu Maskavas Centrālajā mākslas vēstures institūtā (1985), studējis doktorantūrā Helsinku Universitātē, ieguvis doktora grādu Igaunijas Mākslas akadēmijā (1995). Viesprofesors Helsinku, Turku, Oulu (Somijā), Greifsvaldes, La Sapienza (Romas) u.c. universitātēs. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Aptuveni 20 monogrāfiju autors par mākslas vēsturi, kultūras mantojumu un ainavu arhitektūru. Galvenais redaktors žurnālā “Baltic Journal of Art History”. Jaunākās publikācijas: sērijas par Tartu Universitātes arhitektūras un kultūras vēsturi un par universitātes arhitektu Johanu Vilhelmu Krauzi, eseju krājums “Brīvība atcerēties“ (2016). Redaktors un viens no autoriem izdevumam “Igaunijas mākslas vēsture”, Nr. 3 (1770–1830)” 2017. g., un rakstu krājumam “Universitātes ainavas meklējumos” (2018). Pēdējā ir monogrāfija par Doma kvartāla (Tallinā) augstmaņu māju arhitektūras vēsturi (2018).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa