PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jouko Talonens

Jouko Talonens in Helsinku universitātes Teoloģijas fakultātes emeritētais profesors. Viņš ir ieguvis Dr. theol. Helsinku Universitātē (1989) un Dr. phil. Oulu Universitātē (1997) grādus zinātnē. Zinātniskās intereses: atmodas kustības (sevišķi lestadiānisms), baznīca un politika, Baltijas valstu baznīcas vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa