Jouko Talonens

Jouko Talonens in Helsinku universitātes Teoloģijas fakultātes emeritētais profesors. Viņš ir ieguvis Dr. theol. Helsinku Universitātē (1989) un Dr. phil. Oulu Universitātē (1997) grādus zinātnē. Zinātniskās intereses: atmodas kustības (sevišķi lestadiānisms), baznīca un politika, Baltijas valstu baznīcas vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa