PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jekaterina Kalēja

Mg. soc. Jekaterina Kalēja ir Latvijas Universitātes pētniece. Viņas zinātniskās intereses ietver zinātnes, medicīnas un biotehnoloģiju pārvaldību, kā arī seksuālās un reproduktīvās veselības, ģimenes un dzimtes jautājumu izpēti.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa