PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jēkabs Raipulis

Dr. biol. Jēkabs Raipulis ir ģenētiķis un pētījis dažādu nelabvēlīgu vides un sadzīves faktoru iedarbību uz iedzimtību. Raugoties caur ģenētikas prizmu, cenšas analizēt un izprast arī dzīvās dabas parādības un cilvēku. Strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Mikrobioloģijas institūtā, Latvijas Universitātes (LU) Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtā, docējis LU un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Rakstījis ģenētikas mācību grāmatas un mācību līdzekļus, populāri zinātniskas grāmatas un rakstus par cilvēku ģenētiķa skatījumā, cilvēka un vides mijiedarbību, evolūcijas problēmām un demogrāfiju. Piedalījies atmodas aktivitātēs, vairākus sasaukumus bija Rīgas Domes deputāts. Ir LZA goda doktors.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa