PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jānis Vanags

Dr. oec. Jānis Vanags ir Rīgas Tehniskās universitātes profesors, LZA Ekonomikas institūta vadošais pētnieks. Zinātniskās intereses: uzņēmējdarbības ārējā un iekšējā vide, makroekonomika, tautsaimniecības attīstība, nekustamā īpašuma ekonomika, investīcijas un finanšu
tirgus, reģionālā ekonomika, kā arī būvniecības ekonomika.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa