PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jānis Pleps

Jānis Pleps doktora grādu Latvijas Universitātē ieguvis 2011. gadā. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu docents. Docē tiesību teoriju, juridisko metožu mācību, valstszinātni un tiesību socioloģiju. 2022. gada oktobrī apstiprināts par Augstākās tiesas tiesnesi. Pirms tam bijis Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks un Valsts prezidenta padomnieks. 2022. gadā saņēmis LZA Dītriha Andreja Lēbera vārdbalvu.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa