PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Jānis Krūmiņš

MSc. geogr. Jānis Krūmiņš ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātniskais asistents. Galvenie pētījumu virzieni: iedzīvotāju skaita un apdzīvojuma izmaiņas, iekšzemes migrācija, pilsētu ģeogrāfija, ekonomiskā ģeogrāfija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa