PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Janīna Kursīte

Janīna Kursīte ir Latvijas Universitātes profesore folkloristikā, LZA īstenā locekle. Monogrāfisku pētījumu par latviešu folkloru, tradicionālo kultūru un literatūru autore. Kopš 1999. gada kopā ar LU studentiem regulāri veic lauka pētījumus Latvijas novados, kā arī apzinot latviešu
diasporu ārzemēs.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa