PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ivars Austers

Profesors Ivars Austers. Doktora grādu ieguvis 2001. gadā Stokholmas Universitātē. Specializējies pētniecības metožu, sociālās identitātes, sociālās izziņas, vērtību, lemšanas un ekonomiskās uzvedības jautājumos. Latvijas Universitātes studiju programmās docē sociālo izziņu, starpkultūru psiholoģiju, pētniecības metodes.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa