PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Inna Šteinbuka

Dr. habil. oec. Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: sabiedrības noslāņošanās radikalizācijas kontekstā, radikalizācijas sociālo un ekonomisko aspektu analīze.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa