PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Inna Romānova

Dr. oec. Inna Romānova ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: finanšu sektora attīstības izaicinājumi, finanšu tehnoloģiju attīstība, sabiedrības novecošanas un noslāņošanās problēmu finanšu aspekti.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa