PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ingus Barovskis

Dr. philol. Ingus Barovskis, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks. Zinātniskās intereses: tradicionālā un mūsdienu mitoloģija, pasaku pētniecība, mītiskie priekšstati un to izpausmes kultūrā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa