PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Inguna Paredne

Mg. envir. sc. Inguna Paredne ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece. Zinātniskās intereses: klimata pārmaiņu adaptācija, agroekoloģija, sociālā,  vides un ekonomiskā mijiedarbība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa