PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ilze Mileiko

Dr. philol. Ilze Mileiko ir Latvijas Universitātes pētniece. Viņas zinātniskās intereses ietver medicīnas antropoloģiju, demogrāfijas un ģimenes politikas, dzimtes un seksualitātes pētniecību.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa