PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ilze Apine

Mg. soc. sc., Mg. phil. Ilze Apine ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu informācijas un komunikācijas zinātnēs Rīgas Stradiņa universitātē (2009) un humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātē Vēstures un filozofijas fakultātē (2021), aizstāvot darbu “Dzīvnieki biomākslā: postumānisma skatījums”. Pētniecības intereses: ētika, biopolitika, dzīvnieku studijas, sociālā filosofija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa