PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ilgars Grosvalds

Dr. sc. ing. Ilgars Grosvalds (1927–2019) bija izcils ķīmiķis tehnologs, zinātnieks un pedagogs, strādāja gan būvniecības nozarē, gan bija pasniedzējs un skolotājs. Viņš bija Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja vadītājs, Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas goda biedrs, Latvijas valsts emeritētais zinātnieks. Dzimis ASV, bet ģimene jau 20. gadu beigās atgriezās Latvijā. I. Grosvalds ir bijai ražens zinātņu vēsturnieks. Pēdējo gadu pētījumi Latvijas zinātņu vēsturē aptver tās attīstību, zinātniskos institūtus un zinātniekus Latvijā un pasaulē. I. Grosvalds ir līdzautors monogrāfijai “Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā” piecās daļās, ārzemju latviešu zinātnieku gaitas viņš dokumentējis pārskatu rakstos “Latvijas Universitātes ķīmiķu ceļi un likteņi pasaulē”, “Latviešu farmaceiti trimdā”, “Latvijas Universitātes dabaszinātnieku devums trimdā”.

1994. gadā par darbu ciklu “Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā un trimdā” I. Grosvalds saņēma Rīgas Tehniskās universitātes augstāko apbalvojumu — Paula Valdena prēmiju un medaļu. Viņš saņēmis arī citus apbalvojumus, 2017. gadā 90 gadu jubilejā godināts ar Rīgas Tehniskās universitātes rektora Leonīda Ribicka un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša Atzinības rakstiem. 2019. gada 21. februārī, neilgi pirms aiziešanas mūžībā, Ilgaram Grosvaldam kā zinātnes vēstures pētniekam un Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja direktoram pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu inženierzinātņu, dabaszinātņu un vēstures zinātņu attīstībā Latvijā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa