PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ilga Šuplinska

Dr. philol. Ilga Šuplinska ir profesore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, šīs akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā pētniece. Pētījumu jomas: reģionālistika, latgalistika, novadmācība; daiļdarba recepcijas problēmas un metodoloģija; kreativitātes loma literāro spēju izkopšanā, literatūras apguvē

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa