PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Igors Trofimovs

Mg. iur. un Mg. sc. ing. Igors Trofimovs ir Daugavpils Universitātes Studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Valsts policijas koledžas lektors. Zinātniskās intereses: Krimināllikums, kriminālā izlūkošana, nacionālās, valsts un reģionālās drošības jautājumi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa