Igors Trofimovs

Mg. iur. un Mg. sc. ing. Igors Trofimovs ir Daugavpils Universitātes Studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Valsts policijas koledžas lektors. Zinātniskās intereses: Krimināllikums, kriminālā izlūkošana, nacionālās, valsts un reģionālās drošības jautājumi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa