PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Igors Šuvajevs

Igors Šuvajevs, Dr. phil., LU profesors. Latvijas Zinātņu akadēmijas īst. loc. Publikācijas: 15 monogrāfijas, vairāk par 50 sastādītām un tulkotām grāmatām. Redkolēģijas loc. (Oriens aliter, Reliģiski-filozofiski raksti u. c.). Apbalvojumi: Austrijas Goda krusts zinātnē un mākslā
(2015), Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas balva “Felix” (2001).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa