PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ieva Zuicena

Dr. philol. Ieva Zuicena ir bijusī LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” līdzautore, elektroniskās “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas” redaktore un līdzautore. Vairāku latviešu–krievu un krievu–latviešu vārdnīcu sastādītāja. Publicējusi rakstus par leksikogrāfijas, vārdu semantikas, valodas kultūras jautājumiem.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa