PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ieva Pīgozne

Dr. art. Ieva Pīgozne ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece. Viņas zinātniskās intereses ietver apģērba un apavu vēsturi Latvijā, to valkāšanas tradīciju izpēti, nozares vēstures pārskatīšanu, ikonogrāfisko un folkloras avotu padziļinātu analīzi un izmantošanas
iespēju paplašināšanu pētniecībā. I. Pīgozne regulāri uzstājas ar publiskām lekcijām par apģērba vēstures jautājumiem.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa