PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ieva Juhņēviča

Mg. phil. Ieva Juhņēviča ir LU Filozofijas doktora studiju programmas studente. Pētniecības intereses: politiskā filozofija, biopolitikas problemātika, Mišela Fuko filozofija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa