PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Helmuts Dāmers

Profesors Dr. Helmuts Dāmers studējis socioloģiju un filosofiju pie Helmūta Plesnera, Teodora Adorno un Jirgena Hābermāsa. Laikā no 1968. līdz 1992. gadam rediģējis psihoanalītisko mēnešrakstu “Psyche”. Dāmers ir viens no Hamburgas Sociālo pētījumu institūta (1984)
līdzdibinātājiem. Dāmers docējis (1974–2002) socioloģiju Darmštates Tehniskajā universitātē. Viņš izdod desmit sējumos ieplānotos Trocka darbus. Patlaban dzīvo Vīnē kā brīvais publicists.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa