PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Heiki Hanka

PhD Heiki Hanka ir mākslas vēstures profesors un Ivaskiles Universitātes Mūzikas, mākslas un kultūras katedras vadītājs. Viņš ir Kultūrvides studiju programmas izveidotājs un vadītājs. H. Hankam ir plašs pienākumu loks kultūras mantojuma un kultūrvides jomās, piem., pašreizēja vai agrāka dalība dažādās padomēs — Kultūrvides pētījumu biedrībā, Nacionālās galerijas fondā, Somijas Antikvāru biedrības fondā un Somijas Pareizticīgo baznīcas muzeju fondā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa