PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gvido Straube

Dr. hist. Gvido Straube ir Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes profesors Pētnieciskās intereses: Latvijas jauno laiku vēsture, Latvijas baznīcas vēsture, zemnieku un muižnieku attiecības, apgaismības vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa