PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Guntis Zemītis

Dr. hist. Guntis Zemītis ir vēsturnieks, arheologs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Biznesa augstskolas Turība profesors, LZA īstenais loceklis. Vadīja arheoloģiskos izrakumus vairākos dzelzs laikmeta un viduslaiku arheoloģijas pieminekļos: Tērvetes Sanatorijas dārza viduslaiku kapsētā, Daugmales senvietu kompleksā (pilskalnā, senpilsētā un divos kapulaukos), Gaideļu–Viduču senkapos, Jelgavas pilī, Sateseles pilskalnā un citur.

Galvenās pētniecības intereses — sabiedrība Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā (9.–12. gadsimts), senie zemgaļi, tiesību vēstures jautājumi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa