PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Guntis Kalme

Dr. theol. Guntis Kalme ir Lutera akadēmijas docents, Sistemātiskās teoloģijas un Baznīcas vēstures katedras vadītājs. Zinātniskās intereses: kristietība un tās vēsture pasaulē un Latvijā, sistemātiskā teoloģija, kristīgā ētika, kristīgā filosofija, militārā ētika, Latvijas vēsture, Latvijas militārā vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa