PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gunda Reire

Dr. Gunda Reire ir Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece un Starptautisko pētījumu centra direktore, darbojas arī kā viesdocente Rīgas Stradiņa Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pētnieciskās intereses aptver globālo mieru un drošību, stratēģisko komunikāciju, Krievijas studijas un daudzpusējo sadarbību. Pildījusi Stratēģ iskās analīzes komisijas, kas darbojās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas paspārnē, priekšsēdētājas vietnieces pienākumus, bijusi Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja un vairāku ministru padomniece. Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās. Bijusi Fulbraita programmas stipendiāte zinātniskajā pētniecībā Džona Hopkinsa Universitātes SAIS Transatlantisko attiecību centrā ASV.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa