PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gita Leitlande

Gita Leitlande ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas programmas doktorante. Zinātniskās intereses — filozofija kā dzīvesveids, stoicisms, modernais stoicisms, militārā ētika, tikumu ētika, nacionālās vērtības.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa