PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ginters Noimans

Ginters Noimans, Prof., Dr. phil., Dr. math., studējis fiziku (Universität Erlangen-Nürnberg), aizstāvējis disertāciju matemātikā (1986) un disertāciju filozofijā (1998). Bijis matemātikas zinātņu stipendiāts Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā ASV, veicis pētījumus fizikas jomā Fraunhofera Biedrības pētījumu programmās. G. Noimans ir starptautisko pētniecisko izdevumu “Heidegera studijas” un “Heidegera Gadagrāmata” zinātniskās padomes loceklis, kā arī Heidegera Kopotu rakstu sējumu redaktors. Pētnieciskās intereses saistītas ar zinātnes un filozofijas attiecībām, fiziku, matemātiku, fenomenoloģiju, dabas filozofiju, antīko un jaunlaiku filozofijas vēsturi, ar metafizikas un ētikas jautājumiem. Daudzu rakstu autors, vairāku universitāšu profesors un viesprofesors (Freiburga, Minhene u. c.).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa