PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ginta Tora

Mg. sc. admin., Mg. hist. Ginta Tora ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece. Zinātniskās intereses: formālās, neformālās un mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana, zināšanu trijstūra realizācijas veicinošo un bremzējošo faktoru izpēte.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa