PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Giedre Mickūnaite

Giedre Mickūnaite ir ieguvusi PhD grādu viduslaiku studijās Centrāleiropas Universitātē Budapeštā (2002). Viņa ir mākslas vēstures profesore un vecākā pētniece Viļņas Mākslas akadēmijā. Zinātniskās intereses: saistība starp vizuālo un tekstuālo tēlainību, vizuālās pieredzes vārdnīca un attēlu temporālās dimensijas. Mickūnaite regulāri publicējas Lietuvas un starptautiskajos akadēmiskajos izdevumos un darbojas kā izstāžu kuratore.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa