PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gatis Ozoliņš

Dr. philol., folklorists, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks; Daugavpils Universitātes docents. Kolektīvo monogrāfiju “Latviešu folkloristika starpkaru periodā” (latviski 2014, angliski 2017) un “Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē” (2019) līdzautors. Galvenās pētnieciskās intereses saistītas ar folkloristikas vēsturi, neopagānismu, kultūras mantojumu, novadu folkloru, urbāno folkloristiku.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa