PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Gatis Krūmiņš

Dr. hist. Gatis Krūmiņš ir Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks. Galvenās pētniecības jomas — ekonomiskā vēsture un vēstures loma stratēģiskajā komunikācijā. Grāmatu sastādītājs, līdzautors un zinātniskais redaktors darbiem: “Latvijas Republikas dibinātāji un atjaunotāji” (2020), “Latvijas Tautsaimniecības vēsture” (2017), “Deviņu vīru spēks” (2016) un “Latvijas vēstures svarīgāko jautājumu apskats” (2016). Daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors. Kopš 2018. gada Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Vērtības darbībā” vadītājs.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa