PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Filips Švarcs

Dr. jur. Filips Švarcs ieguva doktora grādu tiesību zinātnē 2008. gadā Greifsvaldes Universitātē, Vācijā, tēma “Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture” (tulkojums latviešu valodā publicēts 2011. gadā). Kopš tā laika F. Švarcs veic pētījumus un savā brīvajā laikā publicē darbus par Latvijas tiesību vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot civiltiesībām no 1918. līdz 1940. gadam. Nodarbošanās — Eiropas teritoriālā sadarbība (Interreg).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa