PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eva Eihmane

Dr. hist. Eva Eihmane ir neatkarīga vēsturniece. Pētnieciskās intereses: Livonija krusta karu periodā un 14.–15. gadsimtā, Vācu ordeņa un Livonijas bīskapu savstarpējo attiecību vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa