PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ella Buceniece

Dr. phil. Ella Buceniece ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Pētnieciskās tēmas: ideju vēsture Latvijā, fenomenoloģija, mūsdienu sociālā filozofija, feminisms.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa