PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Elīna Miķelsone

PhD Elīna Miķelsone ir inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību — akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicējusi vairāk nekā 20 rakstus vairāk nekā 20 zinātniskajos izdevumos. Šobrīd īsteno pēcdoktorantūras projektu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros — “IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa