PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eižens Eteris

Eižens Eteris, LLD, PhD Eiropas integrācijā un politikā. Eiropas Integrācijas institūta
(Dānija) direktors, www.integrin.dk. Biznesa augstskolas “Turība” viesprofesors.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa