PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eduards Lielpēters

Mg. soc. sc. Eduards Lielpēters ir doktora grāda kandidāts Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē un zinātniskais asistents Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskajā institūtā. Eduarda Lielpētera zinātniskās intereses ir digitālās demokrātijas metodes un publiskā un privātā sektora digitālā attīstība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa