PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Eduards Bruno Deksnis

Ph. D. Eduards Bruno Deksnis dzimis 1947. gadā Vācijā, absolvējis Makgila Universitāti (McGill University) Kanādā, Prinstonas Universitāti (Princeton University) ASV, Eseksas Universitāti (University of Essex) Lielbritānijā. Ieguvis filozofijas doktora grādu lietišķajā matemātikā. No 1979. gada strādājis Euratom pētniecības centros Vācijā un Lielbritānijā. No 1991. gada līdz 1998. gadam bijis Euratom štata darbinieks, kopš 1998. gada strādājis Eiropas Savienības (ES) iestādēs Briselē kā ierēdnis (Administrateur Principal). Kopš 2009. gada dzīvo Rīgā, pasniedz lekcijas par ES tiesībām Juridiskajā koledžā (Rīgā un filiālēs). Pētniecības karjeras laikā publicēti raksti par kodolsintēzes  projektiem, kuros darbojies: Tokamak de Varennes (Kanādā), TEXTOR (Vācijas Federatīvajā Republikā) un JET (Lielbritānijā). Vēlākie raksti ir par latviešu trimdu, arī par ES problēmām (publicēti Juridiskās koledžas krājumos). E. B. Deksnis ir Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas Politikas pētījumu institūta vadošais pētnieks, LZA goda doktors.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa