PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Edgars Sims

Edgars Sims ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, tur pabeidzis arī doktorantūras studijas un strādā pie promocijas darba, kurā pēta dzimtu ģerboņu attīstību Livonijā 13.–16. gadsimtā. E. Sims darbojas ne tikai ar teorētisko, bet arī ar praktisko heraldiku — viņš ir latviešu vēsturiskās zemes Sēlijas ģerboņa autors un viens no nedaudzajiem heraldikas speciālistiem valstī, kā arī aktīvi strādā pie Latvijas pašvaldību, organizāciju un dzimtu ģerboņu izveides.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa