PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Džozefs Menakers

Dr.oec. Džozefs Menakers (ASV) ir Eiropas politikas pētījumu institūta, LightPath Technologies, Inc., UAV Factory Holdings LLC un Tsal Kaplun Foundation valdes loceklis. Dr. Menakers sāka zinātnieka karjeru Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. Pēc emigrācijas uz ASV politiskā bēgļa statusā (1989) viņš turpināja pētniecisko darbu Ņujorkas Finanšu un nodokļu departamentā. Viņa galvenais pētījumu virziens bija reģionālās ekonomikas ekonometriskā modelēšana. Pētnieka karjeras laikā publicēti vairāk nekā 20 zinātniski raksti un grāmatas. Dr. Menakers piedalījies daudzās zinātniskās konferencēs kā diskusiju dalībnieks un galvenais referents. Pašlaik Dr. Menakera pētījumi veltīti augsto tehnoloģiju nozaru attīstībai Latvijā. Viņš ir vieslektors Latvijas Universitātes Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmās “Eiropas studijas” (2001) un “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” (no 2018). Dr. Menakers sadarbojies ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti, piedaloties zinātniskajās konferencēs un pētījumu projektos.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa