PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dzintra Paegle

Dr. philol. Dzintra Paegle ir filoloģijas doktore, pedagoģe, valodniece. Bijusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras asoc. profesore. Zinātniskās intereses: mūsdienu latviešu valodas morfoloģija, dialektoloģija, valodas kultūra, latviešu
ortogrāfijas vēsture, senie raksti, novadpētniecība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa