PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dorota Miśkiewicz

Dorota Miśkiewicz ir studente Ščecinas Universitātē. Pētnieciskās intereses: ilgtspējīga attīstība, reģionālā attīstība, Eiropas Savienības fondi, finanses, pašvaldību finanses.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa