PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Diāna Kalniņa

Ph. D. pretendente Diāna Kalniņa ir Rīgas Stradiņa universitātes Statistikas laboratorijas lektore. Zinātniskās intereses: pilsoniskā aktivitāte un komunikācijas kultūra.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa