PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dalia Klajumiene

Dalia Klajumiene, PhD, ir mākslas vēsturniece, kultūras mantojuma eksperte un Viļņas Mākslas akadēmijas Mākslas pētniecības institūta direktore. Zinātniskās intereses: Lietuvas māksla 16.–20. gadsimtā, sekulāro interjeru dekori, kultūras mantojuma aizsardzība. D. Klajumiene ir triju monogrāfiju, vairāk kā 80 zinātnisku rakstu un vairāk kā 50 populārzinātnisku rakstu autore. Pēdējo desmit gadu laikā D. Klajumiene galvenokārt pievērsusies interjera izpētei 19.–20. gs. sekulārajā arhitektūrā Viļņā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa