PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Daina Bleiere

Dr. hist. Daina Bleiere ir vēsturniece, LU Latvijas vēstures institūta pētniece. Publicējusi pētījumus par 1940.–1941. un 1944.–1991. gada Latvijas vēsturi, kā arī par iekšpolitiku un ārpolitiku pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Galvenās pētniecības intereses — Latvijas politiskā, sociālā un kultūras vēsture kopš 1940. gada.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa