PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Daiga Celmiņa

Daiga Celmiņa, PhD izglītības zinātnēs, Rīgas Teikas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Zinātniskais pētījums un publikācijas līdz šim saistītas ar iztēles veicināšanu skolēnu izziņas darbībā, sadarbību, starpdisciplinaritāti un skolēnu radošu pašizteikšanos
latviešu valodas un literatūras mācību procesā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa