PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dagnija Baltiņa

Mg. Dagnija Baltiņa ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore kopš 2018. gada. Ieguvusi bakalaura grādu vēsturē Latvijas Universitātē un maģistra grādu kultūras mantojuma studijās Brandenburgas Tehniskajā universitātē un Dīkinas universitātē Austrālijā. No 2008. līdz 2016. gadam vadījusi UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, tai skaitā no 2009. līdz 2011. gadam pārstāvot Latviju UNESCO Izpildpadomē kā tās viceprezidente. Dagnija Baltiņa ir UNESCO normatīvo instrumentu un kultūras mantojuma politikas eksperte, īpaši par UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanas un aizsardzības un dokumentārā mantojuma jautājumiem. Regulāri piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un ekspertu darba grupās. Šobrīd Dagnija Baltiņa izstrādā savu promocijas darbu vēsturē Latvijas Universitātē.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa